Close recherche storiste Fermer
Dickson Designer

Simulera dina markiser genom några få klick.

Simulera din markis


Sök efter en markisbutik
Sök efter en markisbutik


--- Din offertförfrågan avser ---

> Sök markisbutik per region

Skugga

Värmen och ljusets intensitet är resultat av solens strålning.

SOLSTRÅLNING, VAD ÄR DET?

ciel soleil

Solstrålning är ett elektromagnetisk fenomen. Solen skickar energi mot jorden i form av vågor med olika egenskaper som vi uppfattar som värme, ljus och färger.
En våg kännetecknas av sin längd. De som når jorden och utgör själva solstrålningen har en ungefärlig längd motsvarande en mikrometer (1/1000 mm).

SKUGGA, KOMFORT OCH SKYDD

Skuggan som bildas av din markis erbjuder en såväl visuell som termisk komfort. 

 Dicksons markistyger släpper endast igenom 28 % av det maximala ljuset.

 Tack vare sin låga energiöverföring (max 30 % beroende på färgval) ger dig Dicksons markistyger en behagligare värme under markisen.

VARJE TIMME HAR SIN EGEN SKUGGA

Skuggan är en föränderligt fenomen som skiftar under dagen, beroende på solens position.

Illustrationerna nedan visar hur skuggan förändras under en dag.

Ombre store exterieur
Det är viktigt att beräkna markisens skugga för att säkerställa ett optimalt skydd under hela dagen och hela året!

Simulera skuggan från din markis med Dickson® Designer eller fråga en fackspecialist.

 

SKUGGA – ORDLISTA

Konskugga: Det område som inte nås av solljuset därför att det blockeras av markisen.

Självskugga (zon 3): Den del av terrassen som befinner sig under själva markisen och därför inte träffas av strålning.

Storleken och formen på konskuggan resp. självskuggan beror på markisens form, storlek (zon 1 och 2) och position i förhållande till solen, men också på dess höjd och dess lutning.

Illustrationerna nedan anger skillnaden storleken markisens storlek (zon 1 och 2) och självskuggan (zon 3) för att avgöra om din markis ger ett effektivt skydd (zon 4)

Vi kan konstatera att skuggan (zon 3) ofta är mindre än själva markisen (zon 5). En underdimensionerad markis ger därför ett dåligt skydd mot solstrålning eller rent av inget skydd alls.

För att försäkra dig om rätt val, fråga din markisspecialist om råd.

OMbre insuffisante store banne terrasseOmbre moyenne store banne extérieurOmbre suffisante store banne extérieur