Close recherche storiste Fermer
Dickson Designer

Simulera dina markiser genom några få klick.

Simulera din markis


Sök efter en markisbutik
Sök efter en markisbutik


--- Din offertförfrågan avser ---

> Sök markisbutik per region

Solskydd


Dickson protection solaire

Ultraviolett strålning

UV-strålningen påskyndar det naturliga åldrandet hos föremål genom att progressivt förändra ytskiktet och då speciellt dess färg. UV-strålarna angriper också vår hud vilket kan orsaka sjukdomar. Syftet med ett solskydd är alltså att skapa en ”vägg” mellan solen och människan eller föremålet. En markis av god kvalitet blockerar i genomsnitt 90-99 % av UV-strålningen. För att veta mer om UV-skydd och markistyger, se information från tillverkarna av markistyger.

Infrarött ljus

Infraröda ljusstrålar är osynliga för ögat, men de finns där från det att det första solljuset visar sig. De infraröda strålarna värmer solida och gasformiga föremål och ger en förnimmelse av värme. Genom att blockera den infraröda strålningen kan vi reglera värmen och temperaturen på en plats, ett föremål eller en person. Med en markis kan du därmed begränsa inomhustemperaturen och indirekt minska din energiförbrukning.

Ljus

Det synliga ljuset är den del av solstrålningen för vilken våra ögon är mest känsliga. Ett alltför intensivt ljus är skadligt för ögonen, och vi behöver därför ett solskydd för att dämpa det bländande ljuset. När det synliga ljuset passerar genom en väv påverkas det omgivande ljuset på platsen, man talar här om ljusets färgton. Denna kan i sin tur påverka upplevelsen av rummets storlek, temperatur, osv.

Reflektion - Absorption - Genomsläpp

Dickson - Reflektion  - Absorption - Genomsläpp

 

  1. 1. Genomsläpp
  2. 2. Reflektion
  3. 3. Absorption

 

När solens strålar träffar ett föremål kommer de antingen att reflekteras, dvs. skickas vidare mot ett annat föremål, absorberas av föremålets ytskikt eller passera igenom föremålet. Summan av dessa tre möjligheter ger ett mått som är lika med 100 %. En väv med given densitet kommer därmed att ge olika reflektion, absorption och ljusgenomsläpp beroende på vävens färgmönster.

Hur kan en utomhusmarkis ge dig lägre energikostnader?